Vilkår og kjøpsbetingelser - Digital lagersalg

Generelt
De angitte vilkårene regulerer kundens bruk av varer levert av BOEN Bruk AS. Disse vilkårene gjelder for alt lagersalg fra BOEN Bruk AS så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene imellom. Betingelsene er utarbeidet i henhold til Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34, og regulerer handel mot privatkunder.


BOEN lagersalg
Lagersalget på Tveit har åpent hver første torsdag i måneden, fra. kl. 15:30 til kl. 18:00. Her selges det Betavarer/varer med småfeil og utgående varer. Ca. fire ganger i året holder BOEN Bruk AS også store ryddesalg hvor det også selges partivarer til en rimelig pris. Grunnet Covid-19 holder vi dette stengt inntil videre, men vi har utviklet en digital løsning til lagersalg.
BOEN lagersalg på nettet: lagersalg.boen.com

Slik fungerer lagersalg på nettet:

 • Sjekk listen over produktene i lagersalget, bruk filter- og sorteringsmuligheter.
 • Når du har funnet gulvet som passer dine ønsker og behov, bruker du «Legg til»-knappen for å legge i handlevogn.
 • Fra lagersalg.boen.com sendes det nå en forespørsel til kundeservice på Boen. Vi tar forbehold om oppdatert lagerbeholdning og begrenset tilgang på enkelte varer.
 • Etter dobbelsjekk av lagerstanden får kunden en e-post som bekrefter reservering av varene og på hvilket tidspunkt varen kan hentes. BOEN ønsker henting av varene innenfor 1 uke etter bestilling.
 • Betaling skjer på lager på Tveit.

På BOEN lagersalg på nettet kan det hende at vi ikke har bilder av alle produktene. Tilgjengelige bilder viser sorteringen i prima vare. Mulige feil i Beta-varene (se lista i neste punkt) blir IKKE vist på bildene.
Det er heller ikke mulig å bestille prøver av disse varene pga. at det kan være småpartier og fordi det er varer med varierende småfeil.


Hva er BOEN “Beta”?
Produkter som ikke har bestått BOENs strenge kvalitetskontroll under produksjonen blir markert som «Beta».
Beta-produkter kan installeres på samme måte som prima vare, men det kan være behov for noe etterarbeid under leggingen. Beta-produktene kan inneholde opptil fem delte bord. Beta-produktene er unntatt fra BOENs garantibestemmelser, kan ikke returneres og det er ikke mulighet for reklamasjon.
Mulige feil på Beta-varer:

 • Åpning mellom stavene (0,2 – 0,4 mm)

 • Sparklete endeskjøter

 • Trykkmerker

 • Åpne kvist

 • Sorteringsfeil

 • Sprekk i endene eller kantene av bordene

 • Defekter i undersjiktet

 • Åpninger i mellomsjiktet

 • Småfeil i profilen

 • Defekter på langsiden av bordet

 • Mer enn 3 markhull per bord

Større feil som lamell slipp, feil på lås ell. kan dog reklameres på da bordene ikke kan monteres.


Hva er «Gent»?
Gent produkter er 1-stavs produkter i bredden 181 og 209 mm hvor toppsjiktet er delt på hvert bord. Bordene er ikke fysisk delt, det er bare toppsjiktet som har en ekstra skjøt.
Minstelengde på toppsjikt-delene er 60 cm, men bordene er fortsatt 2,2 m lange. Bordene er delt på forskjellige steder på bordene, så leggeresultatet blir veldig bra med de brede plankene. Mønsteret med flere skjøt og brede bord kommer veldig godt frem spesielt i små rom.


Mengdeberegning for parkett
BOEN anbefaler å beregne ca. 3 - 4 % svinn (stavmønster og 1-stav) og ca. 4-5 % (mønsterparkett) når man beregner mengden av parkett. Tre har naturlige forskjeller i farge, tone og tekstur som er vanskelig å reflektere i brosjyrer og på skjerm. Ut over det har dataskjermen forskjellige fargeinnstillinger som genererer fargevariasjoner. Derfor kan produktbilder som er vist online, variere i forhold til det produktet du ser i virkeligheten.
For Beta-produktene anbefaler vi å øke noe på svinn for å ha muligheten til å sortere vekk bord eller avkapp.

På BOEN lagersalg på nettet kan det hende at vi ikke har bilder av alle produktene. Tilgjengelige bilder viser sorteringen i prima vare. Mulige feil i Beta-varene (se lista i neste punkt) blir IKKE vist på bildene.
Det er heller ikke mulig å bestille prøver av disse varene pga. at det kan være småpartier og fordi det er varer med varierende småfeil.


Priser, henting av varen og betaling
Alle priser i nettbutikken er i norske kroner (NOK) og inkluderer merverdiavgift/ mva. Parkettproduktene er oppgitt i kvadratmeter pris. I nettbutikken tilbyr vi foreløpig bare parkett, tilbehør som parkettunderlag eller vedlikehold kan kjøpes ved henting av varen.
På BOEN lagersalg på nettet sendes det en forespørsel til ordrekontoret. Vi tar forbehold om oppdatert lagerbeholdning og begrenset tilgang til enkelte varer. Kunden får en e-post som bekrefter reservering av varene og når varen kan hentes. Vi ønsker henting innenfor 1 uke etter bestilling. Betaling skjer ved henting på vårt lager på Tveit med bankkort, de fleste kredittkort eller kontant.


Produktkontroll og angrerett
Før og under montering må kunden selv kontrollere produktet. Dersom produktet blir montert med synlige feil, bortfaller reklamasjonsretten. Alle gulvprodukter blir levert med monteringsveiledning som til enhver tid skal følges. Dersom monteringsveiledningen ikke følges bortfaller garantien på produktet.
Se også forbehold under punkt «Hva er BOEN Beta».


Angrerett
Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. (jf. Angrerettloven paragraf 15 første ledd). Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren, selv om det ikke er noe mangel ved den.
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt. Hvis kjøperen mottar angrerettskjema og opplysninger senere enn ved levering av varen, begynner angrerettfristen å gjelde fra den dagen kjøperen mottar angrerettskjema og opplysningene om denne.
Hvis kjøperen ikke har mottatt opplysninger og angrerettskjema, vil angrefristen utvides til 3 mnd. Hvis selger ikke informerer om angrerett i det hele tatt, utvides fristen til 1 år. Kjøper som benytter seg av angrerett må sende et ferdig utfylt angrerettskjema til selger pr mail eller brev, og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren. Ved bruk av angrerett vil returkostnader tilfalle kjøper. Det er kun mulig å benytte angrerett på uåpnede pakker.
Angrerettskjema


Retur
Dersom kunden ønsker å returnere varer, tas kun uåpnede og uskadede kartonger i retur. Alle returer må avtales med BOEN Bruk AS i forkant. Retur uten avtale med BOEN Bruk AS gir ingen rett til kreditering. Pakker med parkett må returneres på en forsvarlig måte, slik at skade ikke oppstår. Hvis det kommer pakker med parkett inn på lager som har ytre skader, vil ikke BOEN Bruk AS ta imot disse. Kostnad for returfrakt faller på kunden.


Ekstraordinære forhold

BOEN Bruk AS er kun pliktig til hjelp dersom det er påvist feil eller mangler ved varen (se forbehold på Beta-varer). Dette gjelder likevel ikke hvis BOEN Bruk AS godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor BOEN Bruk AS sin kontroll, og som BOEN Bruk AS ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.
BOEN Bruk AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra BOEN Bruk AS sin side.

Salgspant og betalingsvilkår

BOEN Bruk AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens § 3-14 flg.
Det er kun bedrifter og offentlige etater som kan søke om å få kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.
Endring i vilkårene

BOEN Bruk AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeure

Er BOEN Bruk AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter.
Som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er BOEN Bruk AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og krediterer den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.